Rizofos Liq – біодобриво, яке допомагає у засвоєнні недоступного фосфору з ґрунту

Сучасний стан ведення сільськогосподарського виробництва в Україні, як ніколи, потребує використання ресурсоозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур. Одним з елементів таких технологій є використання фосформобілізуючих бактерій Pseudomonas fluorescens, що дає можливість суттєво зменшити використання дорогих та дефіцитних фосфорних мінеральних добрив.


ЗМІСТ:


Відомо, що фосфор (P) є одним з основних елементів у системі живлення сільськогосподарських культур. Оптимальне забезпечення рослин доступними формами фосфору на ранніх стадіях розвитку сприяє покращенню проходження основних метаболічних процесів:

 • дихання;
 • фотосинтез;
 • фіксація азоту;
 • активація запасних форм білків та ін.

Недостатня концентрація доступних форм фосфору у ґрунтовому розчині суттєво знижує кількісний та якісний генетичний потенціал сільськогосподарських культур. Так, на початкових фазах вегетації спостерігається слабкий розвиток первинної та вторинної кореневої системи, в подальшому дефіцит макроелементу призводить до затримки росту вегетативної маси та зниженню показників продуктивності культур до 42%.

Коренева система здатна поглинати фосфор лише у вигляді неорганічних сполук. У ґрунтах з нейтральним або кислим pH фосфор засвоюється переважно у формі дигідрофосфату (Н2РО4–), а більш лужних ґрунтах – гідрофосфату (НРО42-). При цьому сполуки фосфору в ґрунті представлені переважно аніонами, тому вони легко вступають в реакцію з катіонами заліза, алюмінію і кальцію, утворюючи нерозчинні і недоступні рослинам сполуки. Так, при рНKCl < 6 утворюються нерозчинні фосфати алюмінію; при рНKCl > 7 утворюються нерозчинні фосфати заліза та кальцію.

Таким чином, незважаючи на те, що фосфор міститься у ґрунті у великій кількості як в органічній, так і не в органічній формах, його доступність для рослин є обмеженою, оскільки він знаходиться переважно у зв’язаному стані.

Основний спосіб поглинання фосфору та інших елементів кореневою системою обумовлений комплексом агрофізичних та ґрунтово-кліматичних параметрів.

Візуально дефіцит фосфору проявляється в першу чергу на старих листках, які набувають спочатку темно-зеленого, потім синювато-бузкового відтінку, можуть ставати пурпуровими чи фіолетовими. По краях листків можлива поява жовто-бурого, бурого і чорно-бурого забарвлення.

Бактерії виду Pseudomonas fluorescens сприяють трансформації важкорозчинних сполук фосфору в першу чергу сполук заліза та алюмінію та підтримують оптимальний рівень поживних речовин у ґрунті, а також покращують ріст та розвиток  рослин не тільки завдяки мобілізації фосфору, але і завдяки збільшенню поглинальної площі кореню, шляхом синтезу та експорту фітогормону ауксину (Індол-3-оцтова кислота), який стимулює ріст кореневої системи.

Бактерії Pseudomonas fluorescens сприяють трансформації важкорозчинних сполук фосфору (в першу чергу, сполук заліза та алюмінію) та підтримують оптимальний рівень поживних речовин у ґрунті. Також вони покращують ріст та розвиток  рослин не тільки завдяки мобілізації фосфору, але і завдяки збільшенню поглинальної площі кореню шляхом синтезу та експорту фітогормону ауксину (Індол-3-оцтова кислота), який стимулює ріст кореневої системи.

Для вирішення питання перетворення недоступного фосфору на доступний для рослини ми пропонуємо інокулянт RizoFos Liq р., що містить штами фосформобілізуючих бактерій Рseudomonas fluorescens М. (титр життєздатних клітин бактерій — не менше 0,1 млрд в 1 мл біопрепарату). Йде в комплекті з протектором-прилипачем Премакс. Виробник — компанія Різобактер, Аргентина.


Мал. 1.

Зовнішній вигляд препарату RizoFos Liq р. в оригінальній упаковці.

Застосування біодобрива Rizofos Liq

Існує два варіанти приготування робочого розчину із застосуванням препарату.

Варіант 1:

 1. Відкрийте захисний контейнер Премакс (прилипач, що йде у комплекті з препаратом) і налийте у бак протруювальної машини.
 2. Додайте до баку інокулянт RisoFos Liq та перемішайте суміш до однорідної маси.
 3. В інший бак залийте протруйник Вінцит Форте (або протруйник, що ви використовуєте).

Спочатку насіння обробляється протруйником Вінцит Форте, а через декілька секунд — сумішшю інокулянта Rizofos Liq та прилипача Премакс. Не можна у бакову суміш додавати інші мікроелементи, зокрема цинк, бо бактерії загинуть.


Варіант 2.

 1. Додайте до протруючної машини протруйник згідно вашої технології.
 2. Відкрийте захисний контейнер Премакс і змішайте його з інокулянтом RisoFos Liq окремо від інших інгрідієнтів.
 3. Скомбінуйте суміші: протруйник та RisoFos Liq + Премакс.
 4. Нанесіть отриману суміш на насіння.

Бакову суміш необхідно виробити протягом 1 години (без втрат життєдіяльності бактерій). Не можна у неї додатково додавати мікроелеменити, особливо цинк, бо це призведе до загибелі бактерій

Ефективність застосування біодобрива

Найбільш ефективне застосування Rizofos Liq відмічено у зазначених нормах на наступних сільськогосподарських культурах (табл. 1):

Таблиця 1.


 Препарат Культура
Норма витрати, л/т Спосіб та час обробки
 Різофос Лік Пшениця

 Фосфоромобілізатор

на основі бактерій

 6 л Різофос Лік + 1,5 л Премакс

на 1000 кг насіння

 Для передпосівної обробки насіння
 Різофос Лік Соняшник

 Фосфоромобілізатор

на основі бактерій

 6 л Різофос Лік + 1,5 л Премакс

на 400 кг насіння

Для передпосівної обробки насіння
 Різофос Лік

 Ріпак 

 Фосфоромобілізатор

на основі бактерій

 6 л Різофос Лік + 1,5 л Премакс

на 500 кг насіння

Для передпосівної обробки насіння
 Різофос Лік Кукурудза

 Фосфоромобілізатор

на основі бактерій

 6 л Різофос Лік + 1,5 л Премакс

на 500 кг насіння

Для передпосівної обробки насіння
 Різофос Лік Сорго

 Фосфоромобілізатор

на основі бактерій

 6 л Різофос Лік + 1,5 л Премакс

на 500 кг насіння

Для передпосівної обробки насіння

Польові дослідження щодо ефективності застосування препарату RizoFos Liq р. з фосформобілізуючими бактеріями Pseudomonas fluorescens M. 1x10⁹ бактерій/мл, проводилися протягом 2014-2021 рр. у виробничих посівах господарств приватних форм власності Степу та Лісостепу.

Особливу увагу ми приділяли реакції рослин на застосовані бактерії, а саме:

 • ріст первинної та вторинної кореневої системи на перших етапах вегетації;
 • заселення трофічних ніш патогенною мікрофлорою на контролі та у варіантах з інокулянтом;
 • засвоєння фосфору з ґрунту;
 • розвиток вегетативної маси;
 • формування прибавки врожаю досліджуваних культур.

Також нами проведена низка лабораторних досліджень на базі лабораторно-діагностичного центру "Ритм". Результати показали,  що препарат RizoFos Liq р., сприяє накопиченню поживних речовин у прикореневій зоні рослин (Мал. 2), та приймає участь у синтезі органічних сполук (карбонові кислоти, амінокислоти, поліпептиди, полісахариди, ферменти, фітогормони, антибіотики).


Мал. 2.

Особливості активації фосформобілізуючих бактерій Pseudomonas fluroescens M.


В результаті синергізму фософормобілізуючих бактерій з ґрунтовою мікробіотою, відбуваються наступні біохімічні реакції  в ґрунтовому розчині, а саме:

фосфати, закріплені у фосфаті кальцію Са3(РО4)переходять в розчинну форму;

стимулється хелатоутворення і вивільнення ретроградованого фосфору, закріпленого вторинними мінералами гідроксидами кремнію, заліза, алюмінію, марганцю у кристалічній формі;

 • вивільняється калій з гідрослюд і мінералів монтморилонітової групи;
 • підвищується рухомість і доступність для рослин кремнію;
 • поліпшується структура ґрунту.

Таблиця 2.

Ефективність застосування інокулянту RizoFos Liq + Премакс у посівах сільськогосподарських культур в умовах Степу та Лісостепу


 Культура  Дослід 

 Період

 застосування 

 Врожайність, 

 т/га 

 Додатково

 отриманий врожай, 

т/га (у %) 

 Регіон 

 досліджень 

 Назва 

 господарства 

 Пшениця 

 озима 

 Різофос Лік 6 л/т + 

 Премакс 1,5 л/т 

 обробка насіння  9,69  +0,66 (+6,8)  Хмельницька  Сварог Вест Груп 

Пшениця 

 озима 

 Різофос Лік 6 л/т + 

 Премакс 1,5 л/т 

 обробка насіння  6,50   +0,60 (+9,2)  Кіровоградська  Знам'янська АПК 

Пшениця 

 озима 

 Різофос Лік 6 л/т + 

 Премакс 1,5 л/т 

 обробка насіння  6,20  +0,40 (+6,5) Черкаська  ФГ Ранок 

Пшениця 

 озима 

 Різофос Лік 6 л/т + 

 Премакс 1,5 л/т 

 обробка насіння  4,95  +0,45 (+9,1)  Миколаївська  ФГ Стоянов 
 Пшениця 

 озима

 Різофос Лік 6 л/т + 

 Премакс 1,5 л/т 

 обробка насіння  5,80  +1,70 (+29,3)  Вінницька  СТОВ Авангард 
 Ячмінь озимий 

 Різофос Лік 6 л/т + 

 Премакс 1,5 л/т 

 обробка насіння  4,20 +2,10 (+50,0)  Черкаська  ФГ Фаворіт 
 Ріпак озимий 

 Різофос Лік 6 л/т + 

 Премакс 1,5 л/т 

 обробка насіння 2,60  +0,30 (+11,5) Черкаська  ФГ Шепельов 

Cлід відмітити, що використання інокулянту RizoFos Liq в різних ґрунтово-кліматичних умовах України сприяло формуванню додаткового врожаю порівняно з контрольними варіантами  на всіх дослідних ділянках, як в посівах ячменю, пшениці, так і ріпаку озимому. При цьому найбільш ефективним застосування препарату виявилось у посівах ячменю озимого в Черкаській області, фермерському господарстві «Фаворіт», де додатково отримали врожай на рівні +50% або +2,1 т/га (Мал. 3) та Вінницькій області, СТОВ «Авангард» +29% або +1,7 т/га зерна пшениці (Мал. 4). Застосування препарату на посівах пшениці озимої сприяло додатковому формуванню врожайності зерна від +6,5 до +9,2 %.


Мал. 3.

Ефективність застосування фосформобілізуючих бактерій у посівах ячменю озимого (Черкаська область, Шполянський район, ФГ «Фаворіт»).

Мал. 4.

Ефективність застосування фосформобілізуючих бактерій у посівах пшениці озимої (Вінницька область, СТОВ «Авангард»).


Слід також відмітити, що в умовах Степової зони, яка переважно характеризується як посушлива, ефективність інокулянту відмічена на рівні +9,1%. Досить цікавим виявився результат застосування RizoFos Liq р. у посівах ріпаку озимого, де спостерігали потужний розвиток, як первинної, так і вторинної кореневої системи. Посіви характеризувалися високою стійкістю до уражень збудниками хвороб грибної етіології та до впливу стресових факторів, таких як зниження температури у осінньо-зимовий період, а у весняний та літній періоди відмічали більш інтенсивний розвиток вегетативної маси. Як результат — додатково зібраний врожай, який склав +11,5% порівняно з контрольним варіантом (Мал. 5).


Мал. 5.

Ефективність застосування фосформобілізуючих бактерій у посівах ріпаку озимого (Черкаська область, Шполянський район, ФГ «Шепельов»).

Результати досліджень вказують на те, що інокуляція насіння сільськогосподарських культур бактеріями Pseudomonas fluoresces M. на базі препарату RisoFos Liq сприяє росту та розвитку, збільшує поглинаючу площу поверхні кореневої системи та вегетативну масу. Крім того, спостерігалося збільшення сухої речовини та вмісту фосфору, що пояснюється здатністю бактерій Pseudomonas fluoresces М. синтезувати індол-3-оцтову кислоту. 

При цьому застосування фосформобілізуючих бактерій, викликано також економічною доцільністю застосування порівняно з хімічними фосфорними добривами (Табл. 3).

Таблиця 3.

Економічна ефективність застосування RisoFos Liq р. у порівнянні з амофосомspan>


 Культура  Ціна/1 га на амофос, грн.  Ціна/1 га на Rizofos Liq, грн.  Співвідношення цін 
 Пшениця  4000 650  1 : 6
 Ріпак  4000 46  1 : 87

Ціна однієї тони амофосу становить 50 000 грн. Відомо, що в середньому під посів пшениці норма внесення знаходиться в межах 80 кг/га, що в перерахунку на 1 га становить 4000 грн.

В свою чергу, ціна одного комплекту RisoFos Liq р. 6 л + Премакс 1,5 л, який застосовують на 1 тону посівного матеріалу, становить 2600 грн. Тобто на 1 га — це 650 грн. Така ж тенденція спостерігається і у випадку з насінням ріпаку, де витрати на 1 га становлять 46 грн.

Підводимо підсумки

Остаточно переконатися, що біодобриво-інокулянт Risofos Liq дає суттєвий прибуток нам допоможе підсумок розрахунків та результатів досліджень, наведених в статті. Для цього поєднаємо таблиці 2, 3 та 4, взявши варіант з мінімальним додатковим врожаєм.

Таблиця 4.

Економічна ефективність (прибуток)  застосування RisoFos Liq р. у порівнянні з отриманим прибутком у гривнях на 1 га

 Культура  Ціна 1 га Rizofos Liq 

 Додатково 

 отриманий 

 врожай, т/га 

 Ціна

 за 1 т врожаю,

 грн

 Вартість 

 додатково 

 отриманого 

 врожаю, грн 

 Співвідношення 

 затрат до прибутку 

 Пшениця  650  0,4  5000 2000  1 : 3
 Ріпак  46 0,3  14000  4200  1 : 91

Проаналізувавши таблицю, можна сказати, що співвідношення затратної частини на RisoFos Liq до додатково отриманого результату у гривневому еквіваленті дає суттєву перевагу на користь RisoFos Liq. 

В усьому світі вже широко використовують біологічні продукти, які впливають позитивно не тільки на наше навколишнє середовище але і дають високу економічну ефективність. Тому вже час і Україні приєднатися до світових тенденцій ресурсощадних технологій.

Tags: біодобриво, Різофос Лік, Rizofos Liq